СЪОБЩЕНИЕ

Църковно настоятелство на с. Есен съобщава на жителите на селото, гостите и желаещите да присъстват на събитието, че на 15 октмври 2022г. от 10:30ч. ще бъде открит

ХРАМ "СВЕТА ТРОИЦА"

Поканват се желаещите да присъстват на откриването.