Общински съвет - Сунгурларе проведе тридесет и пето заседание
 
  На заседанието бяха гласувани 11 точки дневен ред. Съветниците приеха докладна записка от кметът д-р Георги Кенов за инвестиционно намерение за изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електроенергия в землището на село Съединение. Местния парламент гласува предложение от председателят на Общински съвет Ружди Хикмет Хаджен за удължаване на срока до 30 септември за предаване на окончателни или прогнозни списъци в деловодството на общината относно снабдяването с дърва по населените места в общината.
 
  Съветниците разгледаха и приеха докладни записки за продажба на имоти, изменение на ПУП, допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., учредяване безвъзмездно право на ползване, по начин на трайно ползване -  друг вид дървопроизводителна гора от общински горски фонд на село Вълчин за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства.
 
  На заседанието беше приета актуализация на цените за добив на дървесина за местно население с покачване в размер на 5 лв, като цената е за сеч и извоз на дървесина в Община Сунгурларе.
 
  Съветниците дадоха разрешение на съществуването на паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Община Сунгурларе.
 
  На заседанието одобриха актуализация на бюджета в частта за изграждане на част от канализацията в югозападна част на гр. Сунгурларе.
 
  Общинският съвет прие докладна записка от кметът д-р Георги Кенов за организиране на служебен автомобил за 10 служителя от администрацията, които живеят извън общинския център и са потърпевши от покачването на цените горивата.