ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

Във връзка с изпълнение на Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.,

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява свободни работни места за следните длъжности:

 

  1. Диспечер“ – 1 позиция при 4-часов работен ден;

Изисквания:

Образователна степен - бакалавър или специалист;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

 

  1. Социален работник“ – 1 позиция при 2-часов работен ден.

Изисквания:

Образователна степен – бакалавър или магистър;

Професионална квалификация – Социални дейности ;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

 

  1. „Медицинска сестра“ – 1 позиция при 4 часов работен ден

Изисквания:

Образователна степен – специалист;

Професионална квалификация – медицинска сестра ;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

 

  1. Доставчик“ – 7 позиции на 8-часов работен ден или 14 позиции на 4 часов работен ден

Изисквания:

Образователна степен – основно или средно образование;

Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

 

Необходими компетентности за всяка от позициите:

  • Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;
  • Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете; умение за комуникация и ориентиране в различна социална среда;
  • Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най–добър краен резултат.

Работно място: Звено за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, гр. Сунгурларе, ул. „Христо Смирненски №3.

 

Заявление и автобиография се подават във Фронт-офиса на Община Сунгурларе до 30.04.2020г.

За повече информация:

0878627115

Петър Мушиев

 


www.eufund.bg
Проект  № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.