Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 16.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 16.02.2023г.
Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. - гр. Сунгурларе 16.02.2023г.
Определяне на местата за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023г. 13.02.2023г.
Определяне на реда и сроковете за подаване на заявления за придобиване на дърва за огрев 13.02.2023г.
Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 10.02.2023г.
Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на 2.4.2023г. 07.02.2023г.
Протокол от журиране на творби от Национална изложба - конкурс "Св. Трифон Зарезан" - 2023г. 07.02.2023г.
Решение на Общински съвет за ползване на дървесина през 2023г. от Общински горски територии 19.01.2023г.
ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 10.01.2023г.