Общински съвет

Актове на Общински съвет

Решения

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ Проведено на 22 март 2018 г.

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2018Г.

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2018Г.

ОФИЦИАЛЕН САЙТ

Наредби