Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

 

МАНДАТ 2019 - 2023

 

Име, презиме, фамилия   Телефон   Населено място
Сюлейхан Исуф Хасан   0878337900   с. Везенково 
Мария Димитрова Димитрова   0894049479   гр. Карнобат
Иван Начев Ангелов   0889219509   гр. Сунгурларе
Гергана Йорданова Желязкова   0878278775   гр. Сунгурларе 
Айше Реджеб Гюджен   0888876728   с. Манолич 
Васил Динев Михалев   0878623459   с. Чубра 
Ферди Байрамали Хюлми   0878819153   с. Съединение 
Хатидже Мехмедова Георгиева   0892237600   с. Садово 
Халил Сеидахмед Ахмед   0897568888   с. Пчелин 
Ружди Хикмет Хаджен   0879577576   с. Манолич 
Живка Николова Колева   0886512411   гр. Сунгурларе 
Садет Сали Бошнак   0887654241   с. Манолич
Ремзи Ереджеб Али   0878624536    с. Съединение
Кина Иванова Христова   0894737352   с. Грозден 
Исмаил Хасан Хасан   0886828941   с. Прилеп
Фикрет Миман Кадиш   0889968613   с. Манолич
Валентин Янчев Славов   0878623493   гр. Сунгурларе