Избори НС 2021

Съобщение относно гласуване с документи с изтекъл срок на валидност
Допълнителни материали за обучение на СИК
Материали за обучение на СИК
Информация за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвиването
Заповед № РД-04-348 от Районна прокуратура - гр. Бургас
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Уведомление за обучение за изборите за народни представители
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - гр. Сунгурларе
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарев
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра