Площадки РСО

Площадка за разделно събиране на отработени масла: