Отдел Местни данъци и такси при Община Сунгурларе информира гражданите, че на 29 и 30 ноември 2023г. ще работи само касата.
Документи ще бъдат приемани, но експресни услуги няма да се извършват в рамките на тези два дни.
Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

Заповед РД-756 на Министерство на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник

 

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок за запознаване с настоящата заповед, както и за изразяване на мнения и/или възражения по същата.