Съобщения

 

Съобщение за провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари

 

   Община Сунгурларе информира жителите на община Сунгурларе, че в периода от 10.07.2019г.(сряда) до 11.07.2019г.(четвъртък), във времевия интервал от 07.00 до 24.00 часа, по населени места, ще бъде извършена дезинсекционна обработка на паркова растителност и др. рискови обекти срещу комари. Обработката ще се извърши с препарат „Цитрол УЛВ“ и „Димилин“.

   Третирането ще се извърши от фирма „Биовет 72“ООД,  лице за контакт: д-р Ана Чанева тел. за контакт: 0899850881

 

   Община Сунгурларе си запазва правото да промени датата на обработките, при наличие на неблагоприятни климатични условия.

                                                       

   Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

   Кмет на Община Сунгурларе