Отдел Местни данъци и такси при Община Сунгурларе информира гражданите, че на 29 и 30 ноември 2023г. ще работи само касата.
Документи ще бъдат приемани, но експресни услуги няма да се извършват в рамките на тези два дни.
Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   Във връзка с предприемане на профилактични и ограничителни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на  заболяването „инфлуенца по птиците“ (грип) на територията на община Сунгурларе, Общинска администрация Сунгурларе  приканва всички собственици на домашни птици да съобщят за броя и вида на отглежданите от тях птици.

Декларирането може да се извърши в сградата на общината – стая 24, ул. „Г. Димитров“№ 10 или на телефон 05571/51-83, а в населените места на територията на Общината - в сградата на кметството.

Сроковете са:

- за гр. Сунгурларе - до 17.02.2020 г. /понеделник/ включително;

- за останалите населени места - до 13.02.2020 г. /четвъртък/ включително.

 

Информация за заболяването „Инфлуенца по птиците“ (грип)