Местно население

Прекратяване на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2306/ЛФ 2023г. 05 Юни 2023
Прекратяване на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2305/ЛФ 2023г. 05 Юни 2023
Прекратяване на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2304/ЛФ 2023г. 05 Юни 2023
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2306/ЛФ 2023г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 31.05.2023г. 15 Май 2023
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2305/ЛФ 2023г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 31.05.2023г. 15 Май 2023
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2304/ЛФ 2023г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 31.05.2023г. 15 Май 2023
Насрочване за провеждане на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2207/ЛФ 2022г. 26 Юли 2022
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2207/ЛФ 2022г. 17 Юни 2022
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2206/ЛФ 2022г. 17 Юни 2022
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2205/ЛФ 2022г. 17 Юни 2022
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2205/ЛФ 2022г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 15.06.2022г. 30 Май 2022
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2206/ЛФ 2022г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 15.06.2022г. 30 Май 2022
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2207/ЛФ 2022г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 15.06.2022г. 30 Май 2022
Класиране на участниците за извършване на услугата Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2105 09 Юли 2021
Класиране на участниците за извършване на услугата Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2104 09 Юли 2021
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 2107/ЛФ 2021г. 21 Юни 2021
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 2106/ЛФ 2021г. 21 Юни 2021