Отдел Местни данъци и такси при Община Сунгурларе информира гражданите, че на 29 и 30 ноември 2023г. ще работи само касата.
Документи ще бъдат приемани, но експресни услуги няма да се извършват в рамките на тези два дни.

Социални дейности


Домашен социален патронаж е специализирано звено на общината за осигуряване на социална защита на гражданите, чрез предоставяне на комплекс от социални услуги, в зависимост от нуждите на потребителите.

Право на социални услуги от Домашен социален патронаж имат:
- лица над 60 годишна възраст
-    инвалиди с над 71 % нетрудоспособност / 1 или 2 група /
-    деца инвалиди