Покана за предоставяне на предложения за доставка на продукти относно избор на заявител по схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" - ДГ "Славейче"

Покана за предоставяне на предложения за доставка на продукти относно избор на заявител по схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" - Детска градина "Славейче"

 

Покана за предоставяне на предложения