Отчети

Отчет за изпълнението на бюджета в детските градини за III-то тримесечие 2019г.

ОУ "Хр Ботев" с. Лозарево

Отчет за изпълнението на бюджета - 4-то тримесечие 2018 г.
Отчет за изпълнението на бюджета - 3-то тримесечие 2018 г.
Отчет за изпълнението на бюджета - 2-ро тримесечие 2018 г.
Отчет за изпълнението на бюджета - м. Март 2018г.
Отчет за месец Декември -2017
Отчет за месец Юни 2016
Отчет от 01-01-2016г. до 31-03-2016г.

ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Манолич
Отчет за изпълнението на бюджета - 4-то тримесечие 2018 г.
Отчет за изпълнението на бюджета - 2-ро тримесечие 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета - м. Март 2018г.
Отчет за месец Септември 2017
Отчет за месец Юни 2017
Отчет за месец Март 2017
Отчет за месец Декември 2016
Отчет 3 тримесечие 2016
Отчет второ тримесечие - 2016
Отчет от 01-01-2016г. до 31-03-2016г.

ОУ "Отец Паисий" с. Съединение
Отчет за месец Септември 2017
Отчет за месец Юни 2017
Отчет за месец Март 2017
Отчет за месец Декември 2016
Отчет 3 тримесечие 2016
Отчет второ тримесечие - 2016
Отчет от 01-01-2016г. до 31-03-2016г.

 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Грозден
Отчет за месец Март 2017
Отчет от 01-01-2016г. до 31-03-2016г.

ОУ Прилеп
Отчет за месец Юни 2016