Бюджет

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2019г. между училищата и детските градини

Заповед
Приложение
Формули училища
Формули детски градини

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2018г. между училищата и детските градини

Заповед
Формули

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2017г. между училищата и детските градини

Заповед
Приложение
Формули


Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016г. между училищата и детските градини

Заповед № 181/29.02.2016г.
Приложение към Заповед № 181/29.02.2016г.