Дейности и услуги

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за периода 2020 - 2030 година 24.09.2020г.
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за периода 2020 - 2030 година 24.09.2020г.
Отчет по Закона за енергийна ефективност 27.05.2020г.
Общинска програма за енергийна ефективност 27.05.2020г.
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 18.05.2020г.
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 ГОДИНА 18.05.2020г.
Интегрирана информационна система на държавната администрация. Административен регистър 09.03.2018г.
Удовлетвореност на потребителите на административни услуги 2016г. 09.03.2018г.
Административни услуги предоставяни от общинска администрация Сунгурларе 09.03.2018г.
Общинска собственост 23.01.2018г.