Дейности и услуги

Подкатегории

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет 06.02.2023г.
Окончателен списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2022г. 23.02.2022г.
Удовлетвореност на потребителите на административни услуги 2020г. 04.03.2021г.
Окончателен списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2021г. и окончателен списък на които е отказано картотекиране, поради това, че същите не отговарят на условията по Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпорежд 23.02.2021г.
Проекто - списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2021г. 05.02.2021г.
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за периода 2020 - 2030 година 24.09.2020г.
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сунгурларе за периода 2020 - 2030 година 24.09.2020г.
Отчет по Закона за енергийна ефективност 27.05.2020г.
Общинска програма за енергийна ефективност 27.05.2020г.
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 18.05.2020г.