Бюджет и финанси

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.182, ал.2,т.1 от ДОПК

 

   Община Сунгурларе, „Местни данъци и такси” уведомява всички граждани и фирми, които не са заплатили задълженията си за местни данъци и такси, че ще предприеме действия по чл.182, ал.3, т.1 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ при непогасяване на задълженията в срок до 7 декември 2018г.

   За всички длъжници, които до посочената дата не са изплатили задълженията си, ще бъде публикуван поименен списък на сайта на Община Сунгурларе и на информационното табло.

   От 1 януари 2019 г. ще бъдат предприети действия по чл.209 от ДОПК.

 

МДТ