Администрация

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

МАНДАТ 2019 - 2023

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Име, презиме, фамилия   Телефон   Населено място
Ахмед Али Али   0878623548   с. Съединение
Белгин Феим Кадиш   0879636548   с. Манолич
Чани Димов Стойчев   0878681093   с. Прилеп
Валентина Желязкова Йорданова   0879636546   с. Подвис
Димка Андонова Чанева   0879636540   с. Лозарево
Цонко Сашев Беев   0878682075   с. Грозден
Стефан Димов Димов   0879637221   с. Славянци
Митко Ганев Димитров   0878629142   с. Чубра
Кръстю Янков Янев   0878629145   с. Вълчин
Бекташ Исмаилов Хюсеинов   0878622587   с. Климаш
Ахмед Мустафа Христем   0878628136   с. Костен
Катя Асенова Атанасова   0878681120   с. Везенково

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Име, презиме, фамилия   Телефон   Населено място
Йордан Ганев Ганев   0878258863   с. Терзийско
Христина Христова Косева   0878682085   с. Завет
Мариана Вълева Гочева   0878625347   с. Бероново
Ангелина Янакиева Вълкова   0877730424   с. Ведрово
Матка Христова Рашкова   0878680268   с. Есен
Вълчо Тодоров Витанов   0878629138   с. Дъбовица
Албена Алдинова Момчева   0878678892   с. Босилково
Тодор Стоянов Раданчев   0878720070   с. Пчелин
Севим Сеид Емин   0878680130   с. Камчия
Атанас Желязков Думанов   0878679854   с. Черница
    0878914371   с. Садово
Тодор Стоянов Раданчев   0878258667   с. Велислав