Обяви

Покажи брой 
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води 04.04.2022г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 04.04.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Климаш 18.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 18.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 18.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Терзийско 10.03.2022г.
Провеждане на търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Подвис и с. Садово 02.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево и с. Черница 01.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево и с. Славянци 23.02.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 10.02.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Бероново 09.02.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 01.02.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 01.02.2022г.
Съобщение от отдел "Местни приходи" във връзка с високата заболеваемост на територията на Община Сунгурларе 25.01.2022г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти в община Сунгурларе 18.01.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 22.12.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Весела Щерева 15.12.2021г.
Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 300767 02.12.2021г.
Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 300766 02.12.2021г.
Одобряване на Проект за изменение на ПР за УПИ I71 и II70 квартал 15 ПУП с. Скала 29.11.2021г.