Обяви

Покажи брой 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява конкурс по документи и събеседване за свободни работни места задлъжността "Домашен помощник" 01.12.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Съединение 29.11.2022г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до ЛОКАЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД РИСОРСИС АД 22.11.2022г.
Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на интегрирани здравно-социални услуги за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе 21.11.2022г.
Община Сунгурларе обявява конкурс по документи и събеседване за свободни работни места 21.11.2022г.
Стартиране на проект "Грижа в дома в община Сунгурларе" 21.11.2022г.
Съобщение за инвестиционно намерение - с. Съединение 16.11.2022г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд 15.11.2022г.
Провеждане на открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията 09.11.2022г.
Протокол от заседание на комисия по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ 04.11.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 21.10.2022г.
Съобщение за инвестиционно намерение - с. Манолич 20.10.2022г.
ПРОЕКТ за учредяване на санитарно-охранителна зона - с. Камчия 17.10.2022г.
ПРОЕКТ за учредяване на санитарно-охранителна зона - с. Костен 17.10.2022г.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2021 ГОДИНА 12.09.2022г.
Свободно работно място за длъжността „САНИТАР" в Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци, Община Сунгурларе 08.09.2022г.
Съобщение за класиран кандидат 05.09.2022г.
Протокол за системата за определяне на резултатите на кандидатите в конкурса за длъжността "Вътрешен одитор" 01.09.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 01.09.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Съединение 29.08.2022г.