Обяви

Покажи брой 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе 20.03.2023г.
Обява за свободно работно място по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от КТ за длъжността "медицинска сестра в яслена група" 17.03.2023г.
ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 16.03.2023г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Златко Василев и Гергана Сивикова 14.03.2023г.
Проект за санитарно-охранителна зона около Каптиран извор "Кю бунар", Каптиран извор "Тепегьоза I" и Каптиран извор "Тепегьоза II" в с. Везенконо, община Сунгурларе 13.03.2023г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Йовка Гигова и Мариан Йорданов 13.03.2023г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до СТАНДАРТ АГРО-АМ ЕООД, МК ДАД ДЗЗД ЕООД, СЕЛЕНА ООД и НЕНКОВ-82 ЕООД 07.03.2023г.
Проект на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Сунгурларе 02.03.2023г.
Нова възможност за проверка и заплащане на местни данъци и такси чрез портала egov.bg 02.03.2023г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 28.02.2023г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до УНИВЕРСАЛ ФАРМ ЕООД 24.02.2023г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до СОК КАМЧИЯ ЕАД, ДИМПЕКС ЕООД, КАЛЪПИНА ЕООД, ФОРВАРД 2010 ЕООД, МЕГАНОМ 2010 ЕООД, АРТ-ДЕКОР 18 ЕООД, ЕЛ НУСИ КОМПАНИ ЕООД, ЮРА УКР ЕООД, АЙСИС ООД, ГРОЗДЕН ФРУКТ ЕООД, АСАФ ООД, ХАНА ПРОПЕРТИС ЕООД 22.02.2023г.
П О К А Н А за участие в конференция 20.02.2023г.
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 02.02.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 27.01.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Подвис - с. Есен 23.01.2023г.
Актуализиран координатен регистър на границите на поясите на санитарно – охранителна зона - с. Пчелин 19.01.2023г.
Стартиране на проект "Патрножана мобилност за доставка на топъл обяд в община Сунгурларе" 12.01.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 06.01.2023г.
Заповеди, издадени от Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас на основание чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 21.12.2022г.