Обяви

Покажи брой 
Съобщение за провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари 15.07.2019г.
Съобщение за отмяна на обработка срещу комари 10.07.2019г.
Съобщение за провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари 08.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Славянци 08.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Чубра 08.07.2019г.
Одобрен проект от Министерство на труда и социалната политика 04.07.2019г.
Съобщение от Агенция за социално подпомагане 04.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение 02.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 01.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Лозарево 01.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ОДЗ "Слънце" гр. Сунгурларе 27.06.2019г.
Мотиви за приемане на Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе 24.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 21.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение 21.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Щастливо детство" 17.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Ален мак" 17.06.2019г.
Покана за предоставяне на предложения за доставка на продукти относно избор на заявител по схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" - ДГ "Славейче" 17.06.2019г.
ДГ „Зорница“, с. Грозден обявява процедура за набирането на предложения за доставка на продуктите по схемите за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години 14.06.2019г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна обработка 14.06.2019г.
Обявление за предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" 10.06.2019г.