Обяви

Покажи брой 
Съобщение относно проект за изменение на ПУП - ПР 08.06.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 26.05.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 07.05.2021г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 07.05.2021г.
Информация за сключен договор 26.04.2021г.
От 19-ти април започва изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти 14.04.2021г.
Дизайнери от всички краища, покажете таланта си! 08.04.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХРИСТО АТАНАСОВ СПАСОВ 26.03.2021г.
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг 22.03.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11.03.2021г.
Съобщение за изключване от картотеката на Община Сунгурларе, на нуждаещите се от жилище граждани 10.03.2021г.
Обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за изменение на ПУП - ПР 09.03.2021г.
Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 12.02.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Съединение 10.02.2021г.
Обявяване на конкурс за длъжност "Старши юристконсулт" в дирекция "Обща администрация" 09.02.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Водовземане с мобилен помпен агрегат от повърхностни води 27.01.2021г.
Обявление за изменение на ПУП на с. Завет, община Сунгурларе 20.01.2021г.
Набират се документи за новата социална услуга „Асистентска подкрепа” 15.01.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 23.12.2020г.
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 22.12.2020г.