Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 27.08.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Локал асетс мениджмънт енд рисорсис АД и Д. Янев 18.08.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до С. Чанева, М. Дойчев, В. Йорданов, Ю. Яшар, Д. Христова, С. Дамянов, М. Йорданов, Х. Ахмед, В. Пачелиев, Р. Маников, А. Хардалов, Д. Йорданов, Хаджъфет-Нури Ахмедов Ахмедов ЕТ, Юкей Ти Ви ЕООД и А. Илиянов 11.08.2021г.
Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 11.08.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до А. Макнийл и К. Дичева 09.08.2021г.
Заповед РД09-788/08.08.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите относно забрана за почистване на трева и храсти от земеделските стопани в периода 05.08.2021г. - 20.08.2021г. 09.08.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до И. Колев, Д. Стоянов, В. Митева, В. Русков и С. Василев 06.08.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до С. Стоянов, А. Стефанов, Т. Маринчева, А. Джамбазов, И. Ангелов, Й. Ангелов, К. Кабаков, А. Рахнев, А. Арнаудов, М. Атанасов, Ю. Колев, С. Йорданов, С. Йорданова, М. Каръков, А. Хараламбов и С. Стефанов 04.08.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Шюкри Дикмишевкет, Хасан Али, Найден Асенов, Марийка Живкова, Ганчо Стефанов и Христо Дуков 02.08.2021г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Ахмед Сабриев, Айдън Атеш, Господон Кукорков и Пресиян Бонев 29.07.2021г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Ибрахим Мустафа и Иван Кенов 22.07.2021г.
Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на „Дом за пълнолетни лица с деменция“ с. Славянци, общ. Сунгурларе 22.07.2021г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Минка Кръстева, Илияз Илияз и Ерол Хасан 16.07.2021г.
Съобщение относно проект за изменение на ПУП - ПР с. Дъбовица 09.07.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 01.07.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Съединение 30.06.2021г.
Прекратяване на Договор за наем на общински имоти № 252 от 27.07.2016г. 23.06.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Бероново 15.06.2021г.
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сунгурларе 2021-2025 г. 14.06.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 09.06.2021г.