Обяви

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. "Георги Димитров" № 2
тел.: 05571/5063; факс: 5585; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СПРАВКА

Съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: постъпили предложения във връзка с проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сунгурларе.

   Проектът на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сунгурларе е публикуван на интернет страницата на Община Сунгурларе  www.sungurlare.org и в Портала за обществени консултации www.strategy.bg на 16.06.2022 г. Предоставена е възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни, да направят своите предложения и становища по изготвения проект на Наредбата.
   В нормативно установения срок, предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сунгурларе не са постъпили.

 

Дата на изготвяне на справката:
29.07.2022 г.

                    

                  Изготвил:
                  Гл .експерт „БФ“ – Ив.Генчева