Обяви

Проект за изменение на ПР за УПИ I71 и II70 квартал 15 ПУП с. Скала, обл. Бургас, изработен на основание пар. 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ