Обяви

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг