Обяви

О Б Я В А

 

Общинска служба по земеделие – Сунгурларе на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Сунгурларе, че към 01.08.2020г. са изготвени предварителните  регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.