С  помощта на Маслознайко се учим как да събираме разделно отпадъците

  На 13 май се проведе информационна и образователна кампания от представители на "Ойл Рециклейшън" ЕООД .

  Участие в кампанията взеха ученици от 1 до 7 клас при СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе. Изнесена беше презентация на тема: „С помощта на Маслознайко се учим как да събираме разделно отпадъците и кои са правилните действия с отпадъци от отработени масла“. По време на срещата се обсъди темата за видовете отпадъци, тяхното правилно събиране и третиране.

  По предварително обявен конкурс за детска рисунка на тема: „Красотата на природата и грижата за нейното опазване“  се получиха много оригинални и цветни русинки. Целта на конкурса беше да разшири детския кръгозор, провокирайки и поощрявайки интереса на децата към опазване на околната среда.

  Наградени бяха Неделина Василев Минкова от 5 б клас - I място; Пламена Павлинова Димова  от 3 а клас - II място и Златинка Стоянова Чанкова от 4 б клас - III . На всички ученици бяха раздадени информационни и образователни материали- балони, гривни, значки, брошури, химикали, рекламни бонбони.

  Кампанията приключи със засаждане на цветя от учениците.