Кметът д-р Георги Кенов участва в обучителен семинар по програма РОМАКТ

  Кметът д-р Георги Кенов участва в обучителен семинар на тема "Повишаване на чувствителността към речта на омразата и предразсъдъците спрямо ромите в планирането и изпълнението на включващи политики от общините, участващи в програма РОМАКТ".

  Целите са: повишаване на разбирането относно антиромски расизъм, влиянието им върху процеса на приобщаване и преодоляване на социалното изключване; развитие на умения за разпознаване на фалшиви новини, които създават напрежения върху взаимоотношенията в местните общности; разпознаване и недопускане на дискриминация.

  "Пожелавам успех на събитието и поздравявам организаторите от програма РОМАКТ" каза д-р Кенов.