Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Вълчин, община Сунгурларе 03.07.2020г.
Заповед за преустановяване посещенията на деца и служители в ДГ Грозден и Чубра 25.06.2020г.
Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Сунгурларе, считано от 00:00 часа на 21.06.2020 година до второ нареждане 20.06.2020г.
Информационна среща за запознаване на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с новите им права и задължения в Сунгурларе 19.06.2020г.
Д-р Кенов присъства на връчването на юбилейните медали по повод 75-годишнината от края на Втората световна война в Бургас 17.06.2020г.
Започна проекта по закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе 11.06.2020г.
Разяснителна кампания за промените в ЗВД 11.06.2020г.
Детските градини отвориха в Сунгурларе 04.06.2020г.
Девето заседание на общинския съвет се проведе в Сунгурларе 29.05.2020г.
Сунгурларе отпразнува 24 май 26.05.2020г.